Změna telefonních čísel od 1.11.2018

S účinností od 1.11.2018 dochází ke změně telefonních čísel ve společnosti Čistá Plzeň s.r.o.

bezplatné telefonní číslo na zákaznické centrum 800 44 11 11 zůstává nadále v platnosti.

společnost Čistá Plzeň s.r.o. je možno kontaktovat též elektronicky na adrese info@cistaplzen.cz