Změna svozových tras a možná změna svozových dnů

Vážení zákazníci,

dovolte mi, abych Vás informoval o změně nových svozových tras při svozu směsného i separovaného komunálního odpadu na území města Plzně, která proběhne ke dni 17. 2. 2020. Tím může dojít ke změně svozových dnů. Pro zjištění aktuálního svozového dne bude od 10. 2. 2020 sloužit aplikace umístěná na http://cistaplzen.cz/. Po zadání adresy nemovitosti v aplikaci zjistíte aktuální svozový den. S dotazy na svozové dny se můžete také obrátit telefonicky na zákaznické centrum Čisté Plzně, na telefonní číslo 800 44 11 11 v pracovní dny od 7:00 do 17:00.

Otakar Horák

ředitel společnosti, jednatel

http://plansvozu.cistaplzen.cz/