Vánoční svozy, svoz vánočních stromků

Dne 24. 12. 2016 nebudou na území MO3 přistaveny velkokapacitní kontejnery.

Dne 26. 12. 2016 probíhá svoz odpadu jako běžný pracovní den. Prosím připravte nádoby k vývozu. Zákaznické centrum je tento den uzavřeno.

V průběhu vánočních a novoročních svátků bude navýšen svoz separovaného odpadu.

Dne 31. 12. 2016 provoz sběrného dvora Jateční jen do 12 hodin.

Svoz vánočních stromků

Dne 27. 12. 2016 bude zahájen svoz vánočních stromků. Vánoční stromky je možné odkládat vedle sběrných nádob na směsný komunální odpad (černé popelnice). Vánoční stromky nepatří ke stanovišti separovaného odpadu (barevné nádoby) ani na stanoviště uvnitř budov a vnitrobloků, v těchto případech odkládejte stromky před objektem na místě přistavení nádob k výsypu.