Svoz bioodpadu na území MO 4 Doubravka pro rok 2016 ukončen

Svoz bioodpadu na území městského obvodu Plzeň 4 byl k 30. 11. 2016 pro rok 2016 ukončen o zahájení svozu bioodpadu v roce 2017 budete informováni.