MĚSTSKÝ OBVOD 9 – MALESICE
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU termín pro rok 2019 
Datum LOKALITA ULICE/UPŘESNĚNÍ ČAS  PŘISTAVENÍ
24.4.2019 Dolní Vlkýš Dolní Vlkýš náves 16:00 až 16:25
24.4.2019 Malesice Malesice náves 16:30 až 17:00
9.10.2019 Dolní Vlkýš Dolní Vlkýš náves 16:00 až 16:25
9.10.2019 Malesice Malesice náves 16:30 až 17:00

Seznam odpadů, které bude možno uložit

kód odpadu Název
200113 Rozpouštědla N
200114 Kyseliny N
200115 Zásady N
200117 Fotochemikálie N
200119 Pesticidy N
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N
200126 Olej a tuk
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky N
200131 Nepoužitelná cytostatika N
200132 Jiná nepoužitelná léčiva
200133 Baterie a akumulátory
200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
200137 Dřevo obsahující nebezpečné látky