MĚSTSKÝ OBVOD 7 – RADČICE
SVOZY NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRO ROK 2019
ČÍSLO LOKALITA ULICE/UPŘESNĚNÍ DATUM  PŘISTAVENÍ ČAS PŘISTAVENÍ
1  Radčice   Radčice náves  21.5.2019 16:00-18:00
2 Radčice  Radčice náves 30.10.2019 16:00 – 18:00

Seznam odpadů, které bude možno uložit

kód odpadu Název
200113 Rozpouštědla N
200114 Kyseliny N
200115 Zásady N
200117 Fotochemikálie N
200119 Pesticidy N
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N
200126 Olej a tuk
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky N
200131 Nepoužitelná cytostatika N
200132 Jiná nepoužitelná léčiva
200133 Baterie a akumulátory
200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
200137 Dřevo obsahující nebezpečné látky