MĚSTSKÝ OBVOD 6 – LITICE
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 30.3.2019, 14.9.2019
ČÍSLO ULICE/UPŘESNĚNÍ ČAS  PŘISTAVENÍ
1 Dvorská u kontejnerů 9:00 – 9:20
2 Široká u kontejnerů 9:25 – 9:45
3 U Váhy 9:50 – 10:10
4 Cihlářská u krámku 10:15 – 10:35
5 Lidový dům u hospody 10:40 – 11:00
6 Budilovo náměstí 11:05-11:25

Seznam odpadů které bude možno uložit

kód odpadu Název
200113 Rozpouštědla N
200114 Kyseliny N
200115 Zásady N
200117 Fotochemikálie N
200119 Pesticidy N
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N
200126 Olej a tuk
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky N
200131 Nepoužitelná cytostatika N
200132 Jiná nepoužitelná léčiva
200133 Baterie a akumulátory
200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
200137 Dřevo obsahující nebezpečné látky