Harmonogram svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů, který pro Vás objednalo Statutární město Plzeň.

Přistavování kontejnerů probíhá v období 18.3.2019 až 30.11.2019

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního období v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00,

v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00,

a budou pravidelně přistavovány až do konce měsíce listopadu

Obecní úřad Plzeň 8 Černice – Veská 11

18.3., 1.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6.,1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 14.10, 28.10., 4.11., 18.11.