Harmonogram svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů, který pro Vás objednalo Statutární město Plzeň

Přistavování kontejnerů probíhá v období 18.3.2019 až 30.11.2019

sudý týden lichý týden
Harmonogram svozů biologicky rozložitelných komunálních odpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů Harmonogram svozů biologicky rozložitelných komunálních odpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů
Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního období v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00, a budou pravidelně přistavovány až do konce měsíce listopadu. Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního období v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00, a budou pravidelně přistavovány až do konce měsíce listopadu.
Lobzy Měsíční x Souběžná čtvrtek S Doubravka Lesní x Borová čtvrtek L
Doubravka Na Kovárně čtvrtek S Újezd Na Drážkách čtvrtek L
Újezd Svatojiřská x Zábělská čtvrtek S Lobzy Nad Úslavou 39 čtvrtek L
Bukovec Mezi Podjezdy čtvrtek S Červený Hrádek Křivá x Červenohrádecká čtvrtek L