Harmonogram svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů, který  pro Vás objednalo Statutární město Plzeň

Přistavování kontejnerů probíhá v období 18.3.2019 až 30.11.2019

sudý týden lichý týden
Harmonogram svozů biologicky rozložitelných komunálních odpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů Harmonogram svozů biologicky rozložitelných komunálních odpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů
Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního období v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00, a budou pravidelně přistavovány až do konce měsíce listopadu. Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního období v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00, a budou pravidelně přistavovány až do konce měsíce listopadu.
Výsluní Zářijová x Dubnová středa S Valcha U Hájovny středa L
Valcha Severní x K Silu středa S Hvězda Schwarzova x Družstevní středa L
Výsluní Za Rybárnou x Říjnová středa S Výsluní Říjnová x Srpnová středa L
Zátiší Chotěšovská x Na Souvrati pátek S Nová Hospoda K Plzni x Prostřední pátek L
Slovanské údolí Za Humny pátek L