Harmonogram svozů biologicky rozložitelných komunálních odpadů, který pro Vás objednalo Statutární město Plzeň

Přistavování kontejnerů probíhá v období 18.3.2019 až 30.11.2019.

sudý týden lichý týden
Harmonogram svozů biologicky rozložitelných komunálních odpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů Harmonogram svozů biologicky rozložitelných komunálních odpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů
Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního období v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00, a budou pravidelně přistavovány až do konce měsíce listopadu. Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního období v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00, a budou pravidelně přistavovány až do konce měsíce listopadu.
Bílá hora 17. MŠ úterý S Bílá hora Nad Štolou úterý L
Bolevec Starý Bolevec – náves úterý S Bolevec Pode dvory úterý L
Zavadilka Mozartova x Pod Mikulkou úterý S Zavadilka Pod Stráží (naproti 43) úterý L
Stará Košutka V Lomech x Pod Košutkou úterý S Zadní Roudná Na Roudné x K stráži úterý L
Roudná Pramenní úterý S Starý Lochotín K.Světlé x Libušina úterý L