Přihlášení majitelů nemovitostí

Co je to registrace?1

Co je to registrace?

Registrace k poplatku za komunální odpad je právní úkon, kterým se vlastník nemovitosti registruje do městského systému nakládání s komunálním odpadem.

Jak se zaregistruji?2

Jak se zaregistruji?

Registrace probíhá za základě přihlášky, kterou vlastník nemovitosti vypíše a podá na Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň. Přihlášku je možné stáhnout z internetu.

Kdo se musí registrovat?3

Kdo se musí registrovat?

Zaregistrovat se musí každý vlastník nemovité věci, či jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, toto společenství. U budov, kde nevzniklo společenství vlastníků, si vlastníci zvolí jednoho zástupce, který se zaregistruje.
Kdy se registrovat?4

Kdy se registrovat?

Povinná registrace nekončí. Od 1.8.2015 se musí zaregistrovat majitelé novostaveb, domů po kolaudaci, změn v účelu užívání, opět obývané nemovitosti a jiné.

Kde a jak se mohu registrovat?

  • Vypsanou a podepsanou přihlášku můžete donést nebo poslat na adresu: Magistrát města Plzně, Škroupova 5, 306 23 Plzeň
  • Vyplněnou přihlášku můžete poslat e-mailem, pokud máte funkční elektronický podpis, na adresu epo@plzen.eu
  • Poslat pomocí datové schránky na Magistrát města Plzně (ID datové schránky: 6iybfxn), pokud ji máte