Projekt odborné postupy při reorganizaci společnosti – spolufinancováno Evropskou unií v rámci operačního programu „Zaměstnanost“

Společnost Čistá Plzeň zahajuje 13. 9. 2016 projekt „Odborné postupy při reorganizaci společnosti“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu „Zaměstnanost“, projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“. Cílem projektu je úprava procesní struktury společnosti s cílem zefektivnění fungování společnosti, zajištění  profitu společnosti a vytvoření nových pracovních míst. Celková výše podpory dosahuje 157 590,– Kč, což představuje 85 % schválených nákladů. Příspěvek na mzdové náklady je 50 688,– Kč.