Převod sítě odvozu vytříděné složky komunálního odpadu „Blaue Tonne“

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že na základě kupní smlouvy mezi společností Odpady Bohemia s.r.o. (dříve Becker Bohemia s.r.o.), se sídlem Dýšina 297, PSČ 330 02 Dýšina, IČ: 617 76 572 a společností Čistá Plzeň, s.r.o., se sídlem Edvarda Beneše 430/23, PSČ 301 00, Plzeň došlo k převodu sítě nádob a odvozu vytříděné složky komunálního odpadu ,,Blaue Tonne´´ pro sběr papíru produkovaného fyzickými osobami nepodnikajícími na společnost Čistá Plzeň, s.r.o.

V této souvislosti Vám byly zaslány nové smlouvy o nájmu nádoby a odvozu vytříděné složky komunálního odpadu, kde najdete další informace.