Nevyvezené nádoby z důvodu klimatických podmínek

S ohledem na současné nepříznivé klimatické podmínky může docházet v některých případech k nevyvezení nádob na odpad (popelnic) z důvodu nesjízdnosti přístupové komunikace.

V případě, že nebyly Vaše nádoby na směsný komunální odpad (popelnice) vyvezeny dle svozového plánu z důvodu nesjízdnosti komunikace, je možné tuto situaci řešit přiblížením nádob k nejbližší sjízdné komunikaci či její části v následující svozový den nebo ukládání odpadu do jakýchkoliv pevných a uzavíratelných pytlů, které následně umístíte k Vaší nádobě na stanoviště a naše posádka je odveze při nejbližším možném svozu po zajištění sjízdnosti komunikace. Uzavíratelné pytle s logem naší společnosti v objemu adekvátním k neprovedenému a předpokládaným neprovedeným budoucím svozům si můžete případně vyzvednout na zákaznickém centru na adrese Edvarda Beneše 430/23, Plzeň. Tyto pytle označené logem naší společnosti můžete umístit ve svozový den k jinému stanovišti nejblíže sjízdné části komunikace nebo odvézt na kterýkoliv sběrný dvůr.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte zákaznické centrum naší společnosti Čistá Plzeň – bezplatná telefonní linka +420 800 44 11 11 nebo e-mail: info@cistaplzen.cz, kde vám naše pracovnice zodpoví Vaše případné dotazy.

Děkujeme za pochopení.