Aktuality

Vážení vlastníci nemovitostí,

 

v rámci přípravy přechodu na nový systém nakládání s komunálními odpady od 1. 9. 2015 došlo ke vzájemné dohodě společnosti Čistá Plzeň, s. r. o. a většiny na území města Plzně dosud působících svozových společností o převzetí stávajících nádob na komunální odpad (popelnic) na současných stanovištích. Přes významné pozitivum spočívající ve významné úspoře nákladů na stažení stávajících nádob a umístění nových, přineslo toto řešení i jeden drobný problém. Tím je skutečnost, že se nepodařilo i přes veškeré úsilí úplně propojit databázi stávajících stanovišť s databází stanovišť v rámci registrace provedené městem Plzeň. Výsledkem je skutečnost, že momentálně nemáme kompletní informace o nově registrovaných stanovištích, která musíme vybavit objednanou nádobou a o stanovištích, na kterých došlo ke změně velikosti nádoby oproti současnému stavu, a musíme tím pádem zajistit jejich výměnu.

Dovolujeme si Vás touto cestou zdvořile požádat, abyste nás v případě, že máte provedenu registraci a dosud jste nádobu nedostali nebo jste provedli změnu a nádoby dosud nebyly vyměněny, o této skutečnosti informovali formou odpovědi na tento e-mail nebo na bezplatné informační lince 800 44 11 11. Toto se samozřejmě netýká těch z Vás, kteří jste tak již učinili.

Velmi se omlouváme za případně způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Čistá Plzeň, s. r. o.

 

Nedostáváte od nás informace? Sdělte nám Vaše kontaktní údaje na info@cistaplzen.cz nebo bezplatnou infolinku 800441111.

 

31.8.2015

Přistavování nových popelnic – dopis majitelům nemovitostí

Vážení vlastníci nemovitostí,   v rámci přípravy přechodu na nový systém nakládání s komunálními odpady od 1. 9. 2015 došlo ke vzájemné dohodě společnosti Čistá Plzeň, s. r. […]
31.7.2015

Běžná registrace pokračuje

Registrace do systému nakládání s komunálním odpadem z činnosti fyzických osob nekončí. Od 1.8.2015 se lze zaregistrovat v Zákaznickém centru společnosti Čistá Plzeň, s.r.o., Edvarda Beneše 430/23, Plzeň – […]