Běžná registrace pokračuje

Registrace do systému nakládání s komunálním odpadem z činnosti fyzických osob nekončí.

Od 1.8.2015 se lze zaregistrovat v Zákaznickém centru společnosti Čistá Plzeň, s.r.o., Edvarda Beneše 430/23, Plzeň – Bory,

pondělí až pátek od 7:00 do 19:00. Taktéž na Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň.

 

Registrační povinnost platí pro:

  • novostavby
  • domy po kolaudaci
  • změn již v podaných registracích (změna účelu užívání, opět obydlená nemovitost, atd.)
  • a případné opožděné registrace, které měly být podány do 31.7.2015