Důležité informace:

Od 1.11.2018 došlo ke změně telefonních čísel společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. Tato změna se netýká bezplatné telefonní linky 800 44 11 11, na které obdržíte další informace.


Dovolujeme si Vás informovat o změně provozní doby v letním období na sběrných dvorech a sběrných místech. Bližší informace zde


Dne 1. 1. 2018 byl spuštěn projekt optimalizace svozu biologicky rozložitelných odpadů (dále jen „BIO odpad“) na území statutárního města Plzně. Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního období v určený den, vždy nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00, a budou pravidelně přistavovány až do konce měsíce listopadu. Od 1. 4. 2018 je možnost bezplatného nájmu nádoby o objemu 240l na bioodpad (hrazen bude pouze vlastní svoz nádoby dle ceníku společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.). Tato možnost platí pouze pro plátce, kteří mají řádně uhrazen poplatek za komunální odpad pro dané období na území města Plzně.
Více informací | Mapový podklad svozu bio odpadu | Harmonogram svozů


Uveřejňujeme pravidla pro příjem odpadů na sběrných dvorech spravovaných společností Čistá Plzeň, s.r.o. Bližší informace zde


Nestačí Vám jednorázově kapacita Vaší popelnice či kontejneru? Nabízíme Vám koupi jednorázového 60 litrového pytle za cenu 28,- Kč bez DPH za kus. Pytle zakoupíte na zákaznickém centru společnosti Čistá Plzeň. Pomozte nám svým odpovědným přístupem ke svému odpadu naplnit naše poslání čistá Plzeň. Bez Vás to opravdu nepůjde.


Upozorňujeme, že svoz komunálních odpadů probíhá v průběhu celého dne od 5.00 hodin. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, aby zajistili přistavení nádob na stanoviště ve svozový den v době nejpozději do 5.00 hodin. Na reklamace svozů neprovedených z důvodu pozdě přistavených nádob nebude brán zřetel!


Ověřte si prosím, že Vaše nemovitost je viditelně označena číslem (popisným i orientačním) tak, aby bylo dobře viditelné posádkami i za snížené viditelnosti. Významně tím můžete omezit budoucí nedorozumění. Děkujeme!

Certifikát Staň se popelářem

Jsme Čistá Plzeň.

A naše jméno je i naším posláním.

Naše filosofie

Jsme společností, jejímž úkolem je zabezpečit svoz komunálního odpadu ve městě Plzni. Naším cílem není vytváření co nejvyššího zisku. My se snažíme svojí poctivou a odpovědnou každodenní prací přispět k čistotě a pořádku v našem městě. Veškerou naší činností dokazujeme, že si vážíme přírody, chováme se k ní ohleduplně a s respektem. Naši práci chápeme jako službu; službu komunitě, ve které žijeme.

Plzeň je náš domov. A domov chceme mít všichni čistý. Vynasnažíme se připravit nám všem podmínky pro to, aby tomu tak mohlo být. Jen sami to však nedokážeme. Přispějte k naší snaze i Vy svým odpovědným přístupem ke svému životnímu prostoru.

Děkujeme!

Informační video.

Představení naší společnosti.